Organizacyjne spotkanie KSF

Serdecznie zapraszamy studentów wszystkich lat na walne zebranie Koła Studentów Filozofii, które odbędzie się dnia 26 Października br. o godzinie 18:30 w sali 215 (Sala im. Kazimierza Ajdukiewicza w Instytucie Filozofii).
Podczas spotkania omówione zostaną kwestie związane z tegoroczną działalnością Koła oraz z organizacją poszczególnych sekcji.

Zgromadzenie Walne KSF

W najbliższą środę o godz. 15.00 w Hyde Parku odbędzie się Walne Zgromadzenie KSF, na którym wybrany zostanie nowy Zarząd Koła. Wszystkich członków proszę o obecność.

Spotkanie organizacyjne Sekcji Metafizyki

plakat2Gorąco zachęcamy wszystkich zainteresowanych filozofią spekulatywną, ontologią, fenomenologią, filozofią transcendentalną i hermeneutyczną do uczestnictwa w spotkaniu organizacyjnym Sekcji Metafizyki KSF UAM, podczas którego ustalane będą terminy, forma oraz treść spotkań Sekcji w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w czwartek 13 października o godz. 17.00 w budynku E Wydziału Nauk Społecznych.

Wakacyjny wyjazd integracyjny

grey7Wszystkich członków Koła zachęcamy do wspólnego, kilkudniowego wyjazdu wakacyjno-dyskusyjnego wraz z opiekunem Koła (dr Krzysztofem Kiedrowskim), który odbywać miałby się w drugiej połowie sierpnia w domkach nad jeziorem. Planujemy wynajęcie przestrzeni do dyskusji w ośrodku akademickim. Wstępny temat dyskusji stanowi przedstawiona w „Krytyce czystego rozumu” Kantowska teoria schematyzmu (jesteśmy otwarci na sugestie). Choć nie jesteśmy jeszcze w stanie określić kosztu wyjazdu, to zapewniamy, że będziemy się starać, aby był on możliwie jak najniższy. Szczegóły będziemy mogli ustalić dopiero, gdy zbierze się grupa wstępnie zainteresowanych.

Chętnych prosimy o kontakt z przewodniczącym Koła (cypriangawlik@gmail.com) do najbliższej środy (tj. do 8. czerwca).