[…] nigdy nie pojmowałem wolności jako aktu zerwania z czymś, ale jako akt dający pełnię.