Niewola to praca bez światła wiecznego, bez poezji, bez religii.