[…] nazywamy komunizmem rzeczywisty ruch znoszący stan obecny.