Kraje, gdzie najsilniej żyje historia, są najnieszczęśliwszymi krajami: mamy przecież Galicję, grobowiec szlacheckiej gangrenie na piersi konającego w nędzy i ciemnocie ludu postawiony – Kraków.