Każde jestestwo jest smutne po cielesnym obcowaniu.