Człowiek ma rację, kiedy poza nim nie ma już błędu.