Organizacyjne spotkanie KSF

Serdecznie zapraszamy studentów wszystkich lat na walne zebranie Koła Studentów Filozofii, które odbędzie się dnia 26 Października br. o godzinie 18:30 w sali 215 (Sala im. Kazimierza Ajdukiewicza w Instytucie Filozofii).
Podczas spotkania omówione zostaną kwestie związane z tegoroczną działalnością Koła oraz z organizacją poszczególnych sekcji.