Konferencja „O egzystencji. Między filozofią a literaturą”

kafkaZakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej przy współpracy Koła Studentów Filozofii UAM zapraszają do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tytułem „O egzystencji. Między filozofią a literaturą”,
która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2017 r. w Poznaniu.

Adres wydarzenia na Facebook’u: https://www.facebook.com/events/1839607462965474/

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny – stawia sobie za cel przedstawienie oraz porównanie stanowisk reprezentowanych w naukach humanistycznych i społecznych, a zwłaszcza w obrębie filozofii, literaturoznawstwa i wiedzy o sztuce. Przewodnia dla spotkania problematyka rozumiana jest szeroko: dotyczy ona życia człowieka, jego kondycji i losu. Zagadnienia te podejmowane są w ramach wielu nurtów myślowych – liczymy, że obrady i dyskusje umożliwią wymianę poglądów pomiędzy rzecznikami rozmaitych typów refleksji oraz koncepcji i tradycji filozoficznych.

Proponowane tematy:
• Przemijanie i czas życia
• Ludzka sprawczość i świat sensu
• Cel i znaczenie osobowego istnienia
• Eschatologia, jej dzisiejszy status, perspektywy i zadania
• Dawny i współczesny namysł nad swoistością, przeznaczeniem i dążeniami ludzkiego bytu
• Historyczny charakter idei człowieka a dziejowość i przygodność fenomenów egzystencjalnych.

Miejsce: Instytut Filozofii UAM, ul. Szamarzewskiego 89c, 60-568 Poznań
Czas wystąpienia: 20 minut
Opłata konferencyjna wynosi 250 zł (kwota ta obejmuje m. in. koszt obiadów oraz uroczystej kolacji). Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość dodatkowego wykupienia noclegu w hotelu akademickim Jowita, w pokojach jedno- lub dwuosobowych (szczegółowe dane zawarte są w formularzu zgłoszeniowym).
Informacje o terminie płatności oraz pozostałych kwestiach organizacyjnych zostaną przesłane do dnia 10 kwietnia 2016 r. w zawiadomieniu o przyjęciu referatu.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod następującym adresem: https://drive.google.com/…/0B91vnAyB-E0MWFZtQjgtOHNQS…/view…

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres e-mail: humanizm@amu.edu.pl do 25 marca 2017 r.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru zaproponowanych wystąpień. Przewidujemy publikację pokonferencyjną w formie drukowanej po uprzednim pozytywnym przejściu procedury recenzyjnej.

Komitet Organizacyjny:
Prof. zw. dr hab. Ewa Piotrowska, Zakład Antropologii Filozoficznej Instytut Filozofii UAM, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Antropologii Filozoficznej, e-mail: piotrow@amu.edu.pl
Dr hab. Mariusz Moryń, Zakład Antropologii Filozoficznej Instytut Filozofii UAM, Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej, e-mail: moryn@amu.edu.pl
Mgr Damian Kałużny, Instytut Filozofii UAM, e-mail: kaluuzny.damian@gmail.com