Konferencja „Humanizm – Antyhumanizm”

X

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Humanizm – antyhumanizm” organizowanej przy współpracy Koła Studentów Filozofii UAM, która odbędzie się 20 – 21 maja 2016 r. w Poznaniu!

Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej przy współpracy Koła Studentów Filozofii UAM zapraszają do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tytułem „Humanizm – antyhumanizm”, która odbędzie się w dniach 20 – 21 maja 2016 r. w Poznaniu.

Celem konferencji jest skonfrontowanie ze sobą zarówno współczesnych, jak i klasycznych stanowisk w sporze o kształt i rację tradycji humanistycznej. Kwestie te oraz dyskusja nad statusem człowieka, jego relacją do otoczenia i innych istot żywych skupiają na sobie uwagę wielu badaczy i filozofów.
W czasach najnowszych tematyka ta uzyskała nowe podstawy i uzasadnienia. Nadal wszakże z jednej strony silnie reprezentowane są próby rewizji i nierzadko eliminacji dawnych modeli humanizmu, połączone z formułą dezaktualizacji idei człowieka. Z drugiej strony równie szeroko i żywo dyskutowane są tendencje do restauracji i ugruntowania podejścia antropocentrycznego.
Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość przedstawienia i rozważenia tytułowej problematyki, odwołującej się do refleksji z wielu obszarów myśli filozoficznej oraz wykraczającej poza tę dziedzinę…

Proponowane zagadnienia:
• Status człowieka w przedhumanistycznym i posthumanistycznym dyskursie filozoficznym;
• Transcendentalizm a humanizm;
• Heideggerowski projekt destrukcji dziejów metafizyki a tradycja humanistyczna;
• Hermeneutyka wobec problemu humanizmu;
• Filozofia dekonstrukcji i możliwość utrzymania projektu humanistycznego;
• Humanizm a problem Innego;
• Humanizm w dyskursach postkolonialnych;
• Emancypacyjne projekty społeczne i tradycja humanistyczna;
• Człowiek – pojęcie deskryptywne czy normatywne?
• Człowiek-maszyna od La Mettriego do Deleuza.

Miejsce: Instytut Filozofii UAM, ul. Szamarzewskiego 89c, 60-568 Poznań

Czas wystąpienia: 20 minut

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł. Kwota ta obejmuje m. in. Koszt uroczystej kolacji. Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość dodatkowego wykupienia noclegu w hotelu akademickim Jowita, w pokojach jednoosobowych (86,40 zł wraz ze śniadaniem) lub dwuosobowych (64,80 zł wraz ze śniadaniem), oraz obiadów (kosz: 20 zł za posiłek).

Informacje o terminie płatności oraz pozostałych kwestiach organizacyjnych zostaną przesłane do dnia 1 kwietnia 2016 r.

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres e-mail: humanizm@amu.edu.pl do 15 marca 2016 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru zaproponowanych wystąpień.

Komitet Organizacyjny:

Prof. dr hab. Ewa Piotrowska, Zakład Antropologii Filozoficznej Instytut Filozofii UAM, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Antropologii Filozoficznej, e-mail: piotrow@amu.edu.pl

Dr hab. Mariusz Moryń, Zakład Antropologii Filozoficznej Instytut Filozofii UAM, Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej, e-mail: moryn@amu.edu.pl

Mgr Damian Kałużny, Instytut Filozofii UAM , e-mail:kaluuzny.damian@gmail.com