Walne Zgromadzenie KSF UAM

cropped-logo.pngZGROMADZENIE WALNE KSF

W środę 25 listopada w sali im. K. Ajdukiewicza (215) o godz. 18.30 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków KSF UAM. Obecność wszystkich aktualnych członków Koła oraz studentów, którzy dopiero do Koła chcą dołączyć OBOWIĄZKOWA.

Załączamy plakat wydarzenia: PLAKAT

Pokonferencyjny numer „Pretekstów”

pretekstyCzasopismo „PRETEKSTY” ogłasza nabór artykułów do NUMERU POKONFERENCYJNEGO, w którym opublikowane zostaną teksty powstałe na podstawie wystąpień uczestników I oraz II KONFERENCJI SPRAWOZDAWCZEJ, które odbyły się odpowiednio 30 maja 2014 r. (pierwsza) oraz 29 maja 2015 r. (druga). Referenci zainteresowani publikacją proszeni są o:

1) wysłanie pracy w formie elektronicznej na adres: preteksty@gazeta.pl
2) dostarczenie recenzji artykułu dokonanej przez pracownika naukowego do Sekretariatu IF (teczka Redakcji PRETEKSTY)

TERMIN OSTATECZNY: 7 grudnia 2015 r.

Szczegółowe warunki publikacji (w tym wymogi formalne) oraz wzór recenzji dostępne są na stronie „PRETEKSTÓW”: www.ksf.amu.edu.pl/preteksty/
w zakładce „WARUNKI PUBLIKACJI”.